Transport i Dopasowanie Zsypu Kopalnia Trzuskawica

Transport i dopasowanie do głównego zsypu, nowego zsypu do nowej trasy taśmowej. Kopalnia Trzuskawica Kielce.